NotoriousDevilz

Respect 0
ID 17415689
Reputation 193
Registered since 2016-10-31 02:47:15
Last login 2024-06-02 22:17:16
Character Gangster
Level 1
Kill points 0.0
Kills 0
Times killed 0
Sex Male
Profile visitors 22118
Time online 00:00
Gang donation points 0
 • 7 year(s) membership
 • Member of top 2 gang of round 132, Zo0oM x LosGalacticos TR
 • Member of top 2 gang of round 133, PARS l OMB l Zo0oM
 • Member of top 1 gang of round 134, POLSKA
 • Member of top 2 gang of round 140, HEYAA RAM PAM PAF
 • Top 3 player in Poland round 141, 56503900 respect, 35 kills
 • Member of top 1 gang of round 142, Los Gala TR | Rampampam | Heyaaa
 • Top 3 player in Poland round 143, 59739800 respect, 22 kills
 • Member of top 1 gang of round 143, WATG x LosG x PL x ZOM
 • Top 3 player in Poland round 144, 119861000 respect, 26 kills
 • Member of top 2 gang of round 144, The Notorious Gods x Los Galacticos
 • Member of top 2 gang of round 145, We are The Gods | PAF
 • Top 2 player in Poland round 146, 123837000 respect, 21 kills
 • Member of top 2 gang of round 146, PLosGODSZooM
 • Member of top 2 gang of round 147, Los Galacticos | Egyptian Gangesters
 • Top 3 player in Poland round 148, 118779000 respect, 20 kills
 • Member of top 1 gang of round 148, EGY | TR | PL Gangsta
 • Top Gang Leader - Round 148
 • Top 3 player in Poland round 149, 80316600 respect, 20 kills
 • Member of top 3 gang of round 149, W E A R E T H E G O D S
 • Member of top 1 gang of round 150, EGYxPLGxHeyaxPAF
 • Top 3 player in Poland round 151, 105365000 respect, 35 kills
 • Member of top 1 gang of round 151, PL | EGY | TR | WATG
 • Top 3 player in Poland round 152, 101485000 respect, 35 kills
 • Member of top 2 gang of round 152, W E A R E T H E G O D S
 • Top 3 player in Poland round 153, 118176000 respect, 35 kills
 • Member of top 1 gang of round 154, WATG | ExpendableS | EGY | LCP
 • Member of top 3 gang of round 155, BrowarPerla
 • Top 2 player in Poland round 156, 140704000 respect, 35 kills
 • Member of top 3 gang of round 156, BrowarPerla
 • Top 2 player in Poland round 157, 139697000 respect, 35 kills
 • Rank 3 round 157, 139697000 respect, 35 kills
 • Member of top 1 gang of round 157, PAFxTBHxExpeSxLCP
 • Top Gang Leader - Round 157
 • Top 1 player in Poland round 158, 146553000 respect, 36 kills
 • Rank 2 round 158, 146553000 respect, 36 kills
 • Member of top 1 gang of round 158, TimurAlp|Mateo|PAF
 • Member of top 3 gang of round 159, RelaXXx We are The Gods
 • Top 1 player in Poland round 172, 129296000 respect, 73 kills
 • Top 1 player in Poland round 173, 136331000 respect, 104 kills
 • Rank 5 round 173, 136331000 respect, 104 kills
 • Member of top 1 gang of round 173, We are The Camels
 • Top 2 player in Poland round 174, 146010000 respect, 101 kills
 • Rank 2 round 174, 146010000 respect, 101 kills
 • Member of top 3 gang of round 174, WE ARE THE GODS : RelaXXx
 • Member of top 1 gang of round 175, BLUE DRAGON OFF
User is offline
Last login 1 week ago

Achievements

 • Bug reporter
   
 • Best Businessman
  2
 • Largest respect change
  15
 • Largest single robbery reward of the day
  16
 • Most gang points of the round
  6
 • Most successful single robberies of the day
  14
 • Best Robber
  3
 • The Crims VIP
  28
 • Winning Streak - 10 kills
  8
 • Winning Streak - 20 kills
   
 • Winning Streak - 5 kills
  28
_NotoriousDevil__NotoriousDevil__NotoriousDevil__Impossible is only a big word used by the weak,
whose prefer to live in a world how it is,

instead of struggling to make it better.
Impossible is not a fact, only an opinion.
Impossible is a step, a challenge.
Impossible is temporary as the directions the wind blow.


Impossible... is Nothing!
"Ścieżka sprawiedliwego wiedzie przez nieprawości samolubnych i tyranie złych ludzi. Błogosławiony ten, co w imię miłosierdzia i dobrej woli, prowadzi słabych przez dolinę ciemności, bo on jest stróżem brata swego i znalazcą zagubionych dziatek. I dokonam srogiej pomsty w zapalczywym gniewie na tych, którzy chcą zatruć i zniszczyć moich braci. I poznasz, że ja jestem Pan, gdy wywrę na Tobie swoją pomstę..."~~ LOYALITY ~~ RESPECT ~~  HONOR ~~ PRIDE ~~ FAIR PLAY ~~I AM JUST SIMPLE ACC'ER


THANKS TO ALL FRIENDS